Síguenos en:

Jornades formatives RELACIONAr’T

El MACVAC participa a les Jornades formatives RELACIONAr’T (SESSIÓ 1. Divendres 29 de setembre. 17.40 / 18.30 Ponència 1: CAP A UN MUSEU CONVERSACIONAL. Impartida per Joan Feliu Franch.

La cinquena edició de RELACIONAr’T pretén esdevenir punt de trobada d’experiències significatives que mantinguen la línia de les edicions passades, establint el debat necessari sobre la posada en pràctica d’experiències educatives a través de l’art i amb influència en la comunitat que se n’aprofita. Entenem el fet educatiu indeslligable de la connexió entre diferents entorns educatius, com un fet transversal, intergeneracional i interdisciplinari on diferents agents interactuen en benefici del lloc i les persones sobre les que actua, generant acció educativa.

Ens interessa centrar-nos, com en edicions anteriors, en les relacions que se’n deriven de la interacció entre les escoles (educació formal) i els museus o altres indrets educatius (educació no formal).

Avui més que mai disposem d’incomptables possibilitats educadores, però també, massa sovint, trobem inèrcies deseducadores. Cal estar atents i atentes. Però d’una manera o d’una altra, comptem amb elements importants per a una formació integral en el nostre entorn, un sistema complex, canviant, plural i polièdric, capaç de potenciar els factors educatius i la transformació social.

El treball en xarxa, amb interessos comuns, enriqueix la pràctica docent i requereix d’un coneixement mutu i d’un treball conjunt i intens entre professionals de l’educació. Les ponències i experiències d’aquestes jornades contribueixen a aquesta complicitat necessària i exemplifiquen la reciprocitat entre agents educatius que fomenten entorns d’aprenentatge. Ens conviden per tant a mirar-nos, a RELACIONAR-NOS i a repensar-nos per dissenyar projectes educatius des de la creació artística.

Els continguts i la temàtica de les jornades han estat estructurats des d’una mirada teorico-pràctica, focalitzant el debat a partir d’experiències que han vinculat espais del territori o projectes de recerca amb projectes d’aula. Però també a partir de recerques que reflexionen sobre aquests encontres entre l’educació reglada i la no reglada posicionant-se en models i propostes d’actuació.

El programa complet: Programa Relacionart