Síguenos en:

Pintura Geomètrica en la Col·lecció del MACVAC (CMC La Mercé, Burriana)

El 20 d’octubre de 2021 s’inaugura l’exposició Pintura Geomètrica en la Col·lecció del MACVAC, al CMC La Mercé de Borriana, amb la curaduria de Vicent Carda.

 

L’abstracció geomètrica es dóna quan la raó, la lògica i el càlcul organitzen l’obra, i forma i color revelen equilibri i unitat. La dècada de 1960 va suposar, per a l’art, la introducció i el desenvolupament de tendències que obrien vies cap a l’abstracció, o buscaven l’objectivitat i la norma racional geomètrica, al voltant de moviments que, darrere de les seves diferents etiquetes: op art, art cinètic o art normatiu, es troben dignament representats en el MACVAC.
Seguint l’impuls geomètric, el 1960 s’obria a València l’exposició «Art normatiu espanyol», amb obres, entre d’altres, de el Grup Parpalló, Equipo 57 i Equipo Córdoba. La mostra va ser impulsada per Vicente Aguilera Cerni, que tornava a demostrar la seva inquietud com a agitador artístic. Vuit anys més tard es va realitzar la primera mostra d’un altre nou grup, «Antes del Arte», que es va plantejar també les relacions art-ciència i es va instal·lar en les vinculacions entre constructivisme, art cinètic i optical art. Moltes d’aquestes creacions seleccionades per a aquesta exposició pertanyen als anys d’esplendor d’aquestes tendències, perfectament combinades amb altres que demostren la pervivència en el temps de les preferències geomètriques.

Obres de: María Aranguren, Pepa Caballero, Ricardo Fernández, José Luís Ferrer, Fuencisla Francés, José L. Gómez Perales, Joaquín Michavila, Luc Peire, Jaume Rocamora, Wences Rambla, Soledad Sevilla, José Mª Yturralde i Carolina Valls.

El 20 de octubre de 2021 se inaugura en el CMC La Mercé de Burriana la exposición Pintura Geomètrica en la Col·lecció del MACVAC, con el comisariado de Vicent Carda.

 

 

La abstracción geométrica se da cuando la razón, la lógica y el cálculo organizan la obra, y forma y color revelan equilibrio y unidad. La década de 1960 supuso, para el arte, la introducción y el desarrollo de tendencias que abrían vías hacia la abstracción, o buscaban la objetividad y la norma racional geométrica, en torno a movimientos que, detrás de sus diferentes etiquetas: op art, arte cinético o arte normativo, se encuentran dignamente representados en el MACVAC.
Siguiendo el impulso geométrico, en 1960 se abría en Valencia la exposición «Arte normativo español», con obras, entre otras, del Grupo Parpalló, Equipo 57 y Equipo Córdoba. La muestra fue impulsada por Vicente Aguilera Cerni, que volvía a demostrar su inquietud como agitador artístico. Ocho años más tarde se realizó la primera muestra de otro nuevo grupo, «Antes del Arte», que se planteó también las relaciones arte-ciencia y se instaló en las vinculaciones entre constructivismo, arte cinético y optical art. Muchas de estas creaciones seleccionadas para esta exposición pertenecen a los años de esplendor de estas tendencias, perfectamente combinadas con otras que demuestran la pervivencia en el tiempo de las preferencias geométricas.

Obras de: María Aranguren, Pepa Caballero, Ricardo Fernández, José Luís Ferrer, Fuencisla Francés, José L. Gómez Perales, Joaquín Michavila, Luc Peire, Jaume Rocamora, Wences Rambla, Soledad Sevilla, José Mª Yturralde y Carolina Valls.