Síguenos en:

Els museus com a eixos culturals: el futur de la tradició

Els museus com a eixos culturals: el futur de la tradició

Els museus com a eixos culturals: el futur de la tradició

El dissabte 18 de maig, el Museu de Vilafamés celebrà el Dia Internacional dels Museus amb la inauguració, a les 12.00 hores, de l’exposició “Els museus com a eixos culturals: el futur de la tradició”. Tot seguit, s’entregaren els premis als guanyadors i a les guanyadores del concurs de microrelats “El Museu singular”.

El 28 d’agost de 1969 es va signar l’acta fundacional del Museu d’Art Contemporani de Vilafamés. Coincidint amb el DIM19, celebrem amb aquesta mostra els cinquanta anys del MACVAC, un museu que, sense descuidar les missions tradicionals de recol·lecció, conservació, comunicació, investigació i exhibició, va néixer per apropar l’art a la comunitat, per abordar problemes i conflictes socials contemporanis, i per enfrontar-se de manera proactiva als desafiaments que afronta la nostra societat. Avui honorem la seva col·lecció, la seva història i el seu llegat alhora que reivindiquem una nova rellevància per a un públic contemporani i global cada vegada més divers.

La mostra selecciona pintures d’aquells primers artistes que el 1969 van exposar per primera vegada a Vilafamés, acompanyats d’algunes de les obres preferides del fundador del MACVAC i una selecció d’inèdites pertanyents a la seva correspondència privada. Vicente Aguilera Cerni, d’esperit crític, avantguardista i utòpic, va assentar aquí sòlids pilars per a una edificació de la cultura artística valenciana i espanyola connectada amb l’àmbit internacional, amb la voluntat d’incidir en el futur, creient, en les seves pròpies paraules que “el més bonic és pretendre l’impossible”.

Artistes participants: Alberto Sánchez. Antonio López. Cantalapiedra. Elvira Alfageme. Gómez Cabot. Isabel Villar. Juana Francés. Manuela Ballester. Nassio Bayarri. Progreso. Uiso Alemany. Victoria Cano.

Obra epistolar: Alfonso Parra. Amadeo Gabino. Artur Heras. Eduardo Jonquieres. Eduardo Sanz. Egon Possehl. Francisco Echauz. Hernández Mompó. Hernández Pijoan. Ignacio Lorente. Jorge Piñeross. Jorge Varela. Luis Feito. Marca Relli. María Freire. Mil Lubroth. Paredes Jardiel. Polín Laporta. Progreso. Salvador Victoria.

 

 

 

Los museos como ejes culturales: el futuro de la tradición

El sábado 18 de mayo, el Museo de Vilafamés celebrará el Día Internacional de los Museos con la inauguración, a las 12:00 horas, de la exposición “Los museos como esos culturales: el futuro de la tradición”. A continuación, se entregarán los premios a los ganadores y a las ganadoras del concurso de microrrelatos “El Museo singular”.

El 28 de agosto de 1969 se firmó el acta fundacional del Museu d’Art Contemporani de Vilafamés. Coincidiendo con el DIM19, celebramos con esta muestra los cincuenta años del MACVAC, un museo que, sin descuidar las misiones tradicionales de recolección, conservación, comunicación, investigación y exhibición, nació para acercar el arte a la comunidad, para abordar problemas y conflictos sociales contemporáneos, y para enfrentarse de manera proactiva a los desafíos que afronta nuestra sociedad. Hoy honramos su colección, su historia y su legado a la vez que reivindicamos una nueva relevancia para un público contemporáneo y global cada vez más diverso.

La muestra selecciona pinturas de aquellos primeros artistas que en 1969 expusieron por primera vez en Vilafamés, acompañados de algunas de las obras preferidas del fundador del MACVAC y una selección de inéditas pertenecientes a su correspondencia privada. Vicente Aguilera Cerni, de espíritu crítico, vanguardista y utópico, sentó aquí sólidos pilares para una edificación de la cultura artística valenciana y española conectada con el ámbito internacional, con la voluntad de incidir en el futuro, creyendo, en sus propias palabras que “lo más hermoso es pretender lo imposible”.

Artistas participantes: Alberto Sánchez. Antonio López. Cantalapiedra. Elvira Alfageme. Gómez Cabot. Isabel Villar. Juana Francés. Manuela Ballester. Nassio Bayarri. Progreso. Uiso Alemany. Victoria Cano.

Obra epistolar: Alfonso Parra. Amadeo Gabino. Artur Heras. Eduardo Jonquieres. Eduardo Sanz. Egon Possehl. Francisco Echauz. Hernández Mompó. Hernández Pijoan. Ignacio Lorente. Jorge Piñeross. Jorge Varela. Luis Feito. Marca Relli. María Freire. Mil Lubroth. Paredes Jardiel. Polín Laporta. Progreso. Salvador Victoria.

Tags: