Museu d'Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni

Centre Internacional de Documentació Artística

cida@cidavilafames.es

 

ALFREDO JUST GIMENO EN LOS FONDOS DEL CIDA

 

 

          

 

   1

 

 

   BLASCO CARRASCOSA, Juan Ángel (1951-)

   Alfredo Just [Texto impreso] / J.A. Blasco Carrascosa, A.

Córdoba Just, J.I. Cruz Orozco. -- Valencia : Generalitat

Valenciana, 1995. -- 91 p. : il. bl. y n. ; 23 cm

 

CIDA PB C 10600

 

 

   2

 

 

   BLASCO CARRASCOSA, Juan Ángel (1951-)

   Alfredo Just, escultor [Texto impreso] entre Valencia y México 

/ [Texto] Juan Ángel Blasco Carrascosa et...al.. -- Valencia :

Universidad Politécnica, 2000. -- 117 p. : il. bl. y n. ; 27 cm

 

CIDA PB C 83